ISO NEN 4400-1 en 4400-2

Keurmerken ISO en NEN
 
Malafide activiteiten brengen schade toe aan bonafide ondernemingen én aan de samenleving. Omzetderving en niet afgedragen belasting en sociale verzekeringspremies zijn directe gevolgen van oneerlijke concurrentie. Daarom is er sinds 2007 één hoogwaardig en onafhankelijk betrouwbaarheidskeurmerk voor alle ondernemingen die arbeidskrachten ter beschikking stellen en (onder)aannemers van werk: Dé Norm van de Stichting Normering Arbeid (SNA).
 
 
SNA-gecertificeerde uitleners en (onder)aannemers bewijzen met het keurmerk van de Stichting Normering Arbeid onder andere dat hun (personeels)administratie op orde is, dat zij op tijd voldoende loonheffingen en/of omzetbelasting afdragen en dat hun medewerkers gerechtigd zijn om arbeid in Nederland te verrichten. Met dit keurmerk behoeden zij hun opdrachtgevers zoveel mogelijk voor de gevolgen van aansprakelijkheid voor niet afgedragen loonheffingen en omzetbelasting en voor hoge boetes voor het werken met mensen die niet gerechtigd zijn om in Nederland te werken, van wie de identiteit niet is vastgesteld of die een valse identiteit hebben aangenomen.
Kortom, de bij de Stichting Normering Arbeid geregistreerde ondernemingen zijn betrouwbare partners voor ondernemingen die arbeid inlenen of werk uitbesteden. Kijk op de site van betrouwbare payroll bedrijven op.
 
Keurmerk SNA
 

Het SNA-keurmerk maakt het inlenen van arbeid en het uitbesteden van werk voor u een stuk makkelijker en veiliger, omdat u beter beschermd bent tegen fraude. De relatie tussen u en uw NBBU-uitzendonderneming is omgeven door een aantal extra maatregelen die u beschermen. Deze maatregelen zijn vastgelegd in het SNA-keurmerk.

 

Het SNA-keurmerk is dé norm van de Stichting Normering Arbeid (SNA) en gebaseerd op de nationale normen NEN 4400-1 en NEN 4400-2. In dit keurmerk zijn financiële en administratieve criteria vastgelegd waaraan een bonafide uitzendbureau moet voldoen. Een positieve screening op het SNA-keurmerk is voor een uitzendonderneming een vereiste voor een definitief lidmaatschap van de NBBU.

 

Afdrukken E-mailadres

Social media

FacebookTwitterLinkedIn