NBBU CAO

Artikelindex

 
OVER NBBU 

De Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen, de NBBU, is de brancheorganisatie voor mkb-ondernemers in de bemiddelings- en uitzendbranche. Sinds 1994 behartigt de vereniging de collectieve belangen van 900 uitzendbureaus, payroll ondernemingen en andere bemiddelaars in de ruimste zin van het woord en ondersteunt hen in de bedrijfsvoering. De NBBU is bevoegd tot het afsluiten van collectieve arbeidsovereenkomsten. De vereniging weerspiegelt de kenmerken van haar achterban en van het midden- en kleinbedrijf in het algemeen.

De NBBU is een compacte organisatie, makkelijk te benaderen en direct aanspreekbaar.
 
CERTIFICERING 
 
De NBBU ziet erop toe dat zijn leden betrouwbare, professioneel opererende ondernemingen zijn die de wet- en regelgeving, hoe complex ook, in acht nemen. Zo houden zij CAO-controles om te zorgen dat de NBBU-CAO's voor uitzendkrachten en voor vaste medewerkers in de uitzendbranche op een correcte manier worden gehanteerd. NBBU-leden moeten beschikken over het SNA-Keurmerk Deze certificering is een waarborg dat de bij de NBBU aangesloten bureaus voldoen aan de wet- en regelgeving, voortvloeiend uit het ter beschikking stellen van flexkrachten. Kortom, flexorganisaties worden niet zomaar lid bij de NBBU.
 
 

Afdrukken E-mailadres

Social media

FacebookTwitterLinkedIn