Waarom payrollen?

 
Payrolling ten opzichte van eigen medewerkers en uitzendbureaus

In het onderstaande overzicht is een overzicht te zien welke voordelen payroll heeft ten opzichte van het in dienst nemen van eigen personeel en het inhuren via een uitzendbureau.

Payroll

Eigen Personeel

 • Overzichtelijk en tijdbesparend
 • Eén factuur voor uw personeel
 • Geen extra kosten boekhouder
 • Geen loondoorbetaling bij ziekte
 • Meer mogelijkheden met contracten
 • Minder afdrachten aan pensioenen
 • Extra taken die u als ondernemer heeft met uw personeelsbeleid
 • Extra kosten boekhouding
 • Loondoorbetaling bij ziekte
 • Na 3 tijdelijke contracten volgt een vast contract
 • Personeel valt onder de CAO van uw brancheorganisatie en deze heeft een hogere pensioenopbouw dan de NBBU CAO

Conclusie:

Het is verstandig om de eerste 3 jaar nieuwe medewerkers via een payroll te laten werken, want dit bespaart u tijd en biedt flexibiliteit en zekerheid.

Conclusie:

Voor personeel met vast contract, is eigen personeel de beste oplossing. Deze processen liggen vast en brengen geen extra kosten met zich mee.

Payroll
Uitzendbureau
 • Een payroll tarief is aanzienlijk lager dan een uitzendtarief
 • Er is geen gevoel van het personeel dat ze voor een uitzendbureau werken (de binding met de organisatie is groter)
 • Payroll verzorgt alleen het verlonings gedeelte en niet de werving en selectie
 • Doordat een uitzendbureau extra werkzaamheden verricht in de vorm van werving en selectie, hanteren zij een hoger tarief
 • Voor het personeel kan het werken voor een uitzendbureau een gevoel geven dat ze zo weer kunnen worden ontslagen
 • Uitzendorganisaties zijn er op gericht om personeel voor u te werven. Hiervoor hebben zij vestigingen op A locaties, eigen medewerkers en een pool van potentiële kandidaten

Conclusie:

Wanneer flexibiliteit, prijs en het gevoel van binding belangrijk is biedt payroll de uitkomst.

Conclusie:

Heeft u als ondernemer problemen met het vinden van nieuwe medewerkers, dan biedt het uitzendbureau dit tegen een hogere kostprijs.

 
Overzicht van voordelen voor uw organisatie op een rij:

 • verzorgt de contracten met uw medewerkers
 • U hoeft geen aangiftes loonbelasting in te vullen en te betalen;
 • U hoeft geen afdrachten aan de fiscus en UWV te betalen;
 • U hoeft geen loonstroken en jaaropgaven te verstrekken;
 • U heeft een duidelijk overzicht van uw personeelskosten;
 • U krijgt één overzichtelijke factuur;
 • U heeft geen loonkosten bij ziekte en leegloop;
 • U heeft geen verplichting om zieke medewerkers twee jaar lang door te betalen;
 • Bij ziekte heeft u geen verplichtingen m.b.t. de Wet Poortwachter;
 • De Wet WIA-premie en pensioenpremie zijn lager;
 • U betaalt alleen voor de gewerkte uren;
 • U houdt zelf de regie over uw personeelsbeleid;
 • Payroll Professionals biedt u en de professional een professionele helpdesk waar u met al uw arbeidsvraagstukken terecht kunt;
 • De NBBU CAO biedt u de meeste flexibiliteit die er is;

Afdrukken E-mailadres

Social media

FacebookTwitterLinkedIn