Folder voor opdrachtgever

Artikelindex

 
 
  Voor opdrachtgevers: bekijk direct onze korte en bondige folder,
  waarom samenwerken met Wouters Participatie?
 
 
 
Voorwoord

De huidige crisis heeft als gevolg dat relatief veel mensen hun baan kwijt raken. Deze mensen moeten worden opgevangen, waardoor er op dit moment grote vraag is naar professionals binnen het gebied van de sociale zekerheid. Door deze grote vraag ontstaat er een tekort aan goede professionals. Wij hebben de expertise, het netwerk en de ervaring in het werkgebied zelf, om uw organisatie hier in te ondersteunen zodat u toch de gevraagde professionals kunt leveren aan uw cliënten. 

Wouters Participatie richt zich voornamelijk op de werkgebieden binnen de gemeentelijke sociale diensten. Wij staan staat garant voor de juiste match door opgedane werkervaring op de gebieden van rechtmatigheid, doelmatigheid, handhaving, coaching, toepassing juridische kennis en hanteren van doelmatige gesprekstechnieken.

Vakgebieden

 • Werk en inkomen (PW)                 
 • Schuldhulpverlening
 • Juridische dienstverlening
 • Handhaving / bijzonder onderzoek
 • Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)\

Specialisatie

 • Klantmanagers werk en/of inkomen (PW)
 • Handhavers werk en inkomen
 • Beleidsmedewerkers werk, inkomen en/of maatschappelijke ondersteuning
 • Medewerkers terugvordering en/of verhaal
 • Financiële medewerkers en uitkeringsadministrateurs
 • Medewerkers debiteurenadministratie
 • Schuldhulpverleners
 • Juristen bezwaar en beroep
 • Consulenten WMO


Samenwerking met Payroll Professionals

Payroll Professionals BV is een gerenommeerd bedrijf
welke sinds 2005 gevestigd is te Groningen en heeft inmiddels ruim 900 werknemers.

Geen werkgeversrisico's

Met Payrolling besteedt u de personeel- en loonadministratie uit. Het in dienst nemen van personeel brengt veel zorgen met zich mee. U krijgt te maken met Cao’s, wetgeving, ziekterisico, pensioenen en contractverplichtingen.

Wouters Participatie besteedt het volledige werkgeverschap uit aan Payroll Professionals. De professionals komen bij Payroll professionals in dienst en staan dan ook bij Payroll Professionals op de loonlijst, met alle voordelen van dien. Omdat zij de formele werkgever zijn, loopt u geen arbeidsrechtelijke risico's ten aanzien van arbeidscontracten, loondoorbetaling, proeftijden, ziekte, WIA, etc.

Omdat Payroll Professionals juridisch gezien de werkgever is van de professional welke bij u in dienst is, nemen zij ook de kosten van het ziekteverzuim en alle bijbehorende administratieve verplichtingen van u over.

Waarom Payrollen?

 • geen arbeidsrechtelijke risico’s
 • flexibel inzetten van personeel
 • meer rechtszekerheid
 • aanzienlijk minder administratie
 • deskundige servicedesk voor uitleg en voorlichting
 • alleen gewerkte uren betalen
 • besparen op diverse kosten
 • betrokken en tevreden personeel
 • uitstekende NBBU cao en Arbeidsvoorwaarden voor de professional 

Alle voordelen voor u overzichtelijk op een rij: Waarom payrollen?

De professionals hebben veel voordelen van payrolling.


Waarom samenwerken met Wouters Participatie?

Wij hebben ruime ervaring binnen diverse gemeenten op de afdelingen sociale zaken. Vanwege de kennis en ervaring on the job, weten wij daarom precies aan welke eisen een geschikte kandidaat moet voldoen. Naast deze inhoudelijke kennis met het werkveld hebben wij ook:

 • Een groot, specialistennetwerk binnen de sociale zekerheid
 • Ruime ervaring in werving en selectie
 • Professional inzet van werving & selectie instrumenten
 • Ervaren in het volgen en verbinden van talentvolle professionals 
 • Gespecialiseerde professionals op veel functiegebieden 
 • Diepgaande kennis van markten, domeinen en functies
 • Transparantie en continuïteit in procedures 
 • Samenwerking met Payroll Professionals

De juiste partner

Wouters Participatie is de juiste partner door zijn kennis van het vakgebied, is deskundig en flexibel. Onze professionals beschikken altijd over de juiste opleiding, ervaring en motivatie. Daardoor zijn ze direct inzetbaar in verschillende (overheids-) organisaties, op welk niveau dan ook. Wouters Participatie streeft ernaar om uw vertrouwde leverancier te zijn voor professionals binnen het sociaal domein.

Business model 

Marge Wij berekenen voor de werving & selectie,  screening en de bemiddeling van de professional een marge bovenop het bruto salaris vermeerdert met de payroll factor van Payroll Professionals.  

Deze marge zal per individuele plaatsing in overleg met u worden besproken. De hoogte zal dan ook afhankelijk zijn van de opleiding en werkervaring van de professional, de functie en de duur van de opdracht. 

Fee Tevens kan er gekozen worden voor een eenmalige Fee.

 

Het SNA-keurmerk maakt het inlenen van arbeid en het uitbesteden van werk voor u een stuk makkelijker en veiliger, omdat u beter beschermd bent tegen fraude. De relatie tussen u en uw NBBU-uitzendonderneming is omgeven door een aantal extra maatregelen die u beschermen. Deze maatregelen zijn vastgelegd in het SNA-keurmerk.

 

* Klik op het SNA Keurmerk voor meer informatie.

                                                                                                                              

 

  Kijk voor de algemene voorwaarden op: Algemene voorwaarden of print direct uit.

Afdrukken E-mailadres